Vaccination

Vi har inte drop-in. Boka tid för vaccination på 018-300660. 

Att regelbundet vaccinera ditt djur är viktigt för att undvika smittsamma, allvarliga sjukdomar. Det kan även vara ett krav att ditt djur är vaccinerat om ni ska tävla, ställa ut, eller om djuret ska lämnas på dagis eller pensionat. Vid utlandsresa är det extra viktigt att se över djurets vaccinationer. Vacciner delas in i basvacciner, vilka alla individer inom djurslaget bör få, och tilläggsvaccin vilka rekommenderas till djur som utsätts för speciella risker.

  • Basvaccin hund: vaccin mot valpsjuka, smittsam leverinflammation och parvo
  • Tilläggsvaccin hund: vaccin mot kennelhosta, rabies, leptospiros, herpes med fler
  • Basvaccin katt: vaccin mot kattpest och kattsnuva
  • Tilläggsvaccin katt: vaccin mot chlamydia, rabies, leukemivirus, coronavirus med fler.

 

Vid utlandsresa gäller särskilda bestämmelser. I de allra flesta fall krävs vaccination mot rabies, men även vaccin mot andra sjukdomar kan vara aktuellt beroende på vart djuret ska resa. För mera information läs Inför utlandsresa.

Vaccination av hund

Hundar vaccineras vanligtvis vid ungefär 8 och 12 veckors ålder mot valpsjuka, smittsam leverinflammation, parvo och kennelhosta. Vid ett års ålder ska hunden vaccineras ytterligare en gång mot dessa sjukdomar.  För att få ett så gott skydd som möjligt mot kennelhosta bör hunden sedan återvaccineras varje år. Vaccin mot kennelhosta kan ges antingen som en injektion eller genom att vaccinet droppas i nosen på hunden.   Beroende på vilket vaccin som används och under vilket smittryck hunden lever bör den vaccineras mot valpsjuka, smittsam leverinflammation och parvo med 2-3 års mellanrum.

Exempel på vaccinationsschema::

8 veckor: vaccin mot valpsjuka, smittsam leverinflammation, parvo och kennelhosta

12 veckor: vaccin mot valpsjuka, smittsam leverinflammation, parvo och kennelhosta

1 år: vaccin mot valpsjuka, smittsam leverinflammation, parvo och kennelhosta

2 år: vaccin mot kennelhosta (valfritt)

3 år: vaccin mot valpsjuka, smittsam leverinflammation, parvo och kennelhosta

4 år: vaccin mot kennelhosta (valfritt)

5 år: vaccin mot valpsjuka, smittsam leverinflammation, parvo och kennelhosta osv.

Vaccination katt

Katter vaccineras vanligtvis mot kattpest och kattsnuva. Kattungar vaccineras vid ungefär 8 och 12 veckors ålder. Ca ett år efter den andra sprutan görs ytterligare en vaccinering. Kattpestvaccinet är verksamt i 3 år medan kattsnuvevaccinet endast är verksamt i ett år.

Även innekatter bör vaccineras. Framför allt kattpestviruset är mycket tåligt och kan överleva lång tid i miljön. Det finns risk att du tar med dig smitta hem till din katt från miljön med dina kläder och skor. Innekatter kan även ha ett sämre utvecklat immunförsvar då de inte naturligt träffar på så många smittämnen, detta kan göra dem känsligare för infektionssjukdomar än utekatter. Vi rekommenderar att innekatter vaccineras både mot kattpest och kattsnuva, men som ett minimum bör de vaccineras vart tredje år mot kattpest.

Vi rekommenderar följande vaccinationsschema:

8 veckor: kattpest och kattsnuva

12 veckor: kattpest och kattsnuva

Vid 1 års ålder: kattpest och kattsnuva

3 år: Kattpest och kattsnuva

6 år: kattpest och kattsnuva

Biverkningar

Det är ovanligt att hundar och katter får biverkningar av vaccin. Trötthet, feber, hälta och aptitförlust kan dock förekomma. Även lokala symtom så som klåda och irritation vid injektionsstället ses ibland. Hos enstaka individer förekommer allergiska reaktioner, dessa kan visa sig som nässelutslag, kräkningar, diarré, andningssvårigheter och nedsatt allmäntillstånd. Om ditt djur visar tecken på biverkningar ber vi dig att kontakta oss för rådgivning samt för att vi ska kunna göra en biverkningsrapportering. Vid allvarliga symtom bör veterinär uppsökas omgående.