Ultraljud

Vår ultraljudsutrustning används främst för dräktighetsundersökningar, urinvägsproblem samt vid njurproblem.
Undersökningen är inte smärtsam för djuret och ofta kan undersökningen göras medan djuret ligger på sidan för att minska stressen som undersökning i ryggläge innebär. Oftast måste en ruta rakas på djurets mage för att få en bra kontakt med ultraljudsproben. Huden fuktas med sprit och en gel används för att fortleda ultraljudsvågorna. Det kan därför vara bra att duscha av djuret efter hemkomst då vissa djur kan vara överkänsliga mot denna gel.
En dräktighetsundersökning görs oftast ca 25-35 dygn efter parning. Det går då att se om tiken/honkatten är dräktig eller ej. Det går dock inte att räkna antalet foster.
Vid urinvägsproblem används ultraljud främst för att leta efter stenar i urinblåsan eller för att se om urinblåseväggen är förtjockad. Denna undersökning kompletteras oftast med en röntgenundersökning.
Ultraljud kan även användas för att diagnostisera livmoderinflammationer.