Seniorkontroll

Åldrande är ingen sjukdom, men innebär ofta att kroppen och dess inre organ fungerar sämre än vad de gjort när djuret var yngre.

En seniorkontroll innebär att vi gör en allmän veterinärundersökning, där veterinären bland annat klämmer och känner på djuret, lyssnar på hjärtat och lungorna och undersöker om djuret visar några tecken på smärta från t.ex. lederna. Ett blodprov tas som vi analyserar här på kliniken under tiden som veterinären undersöker djuret. Detta gör att du snabbt får en bild av hur ditt djur mår och det kan vara möjligt att fånga upp vissa sjukdomar redan innan du ser några symtom.

Vi diskuterar igenom eventuella behandlingar och åtgärder för att du ska kunna ge din hund eller katt en så bra ålderdom som möjligt. Ibland kan man t.ex. behöva anpassa utfodringen för att minska belastningen på djurets organ, så som lever, njurar eller leder. Det kan även krävas ytterligare utredningar och behandlingar om någon sjukdom eller skada upptäcks vid undersökningen.