Röntgen

Att röntga innebär att med hjälp av röntgenstrålar avbilda djurets inre organ. Vi utför både akuta och planerade undersökningar. Vi har det digitala systemet, vilket innebär att röntgenbilderna läses direkt på datorn. För dig och ditt djur ger det en snabbare undersökning, bättre bildkvalitet och en möjlighet att köpa med er en CD med djurets bilder.

 Vi använder bland annat röntgen för att undersöka/diagnostisera:

  • Frakturer
  • Främmande kroppar
  • Mag-tarmproblem
  • Urinvägsproblem
  • Livmoderinflammationer
  • Luftvägsproblem

 Vi genomför även röntgen för

  • Avläsning hos SKK (höft-, knä- och armbågsleder)
  • Konstatering av dräktighet och för att räkna antalet foster

Vi har också en digital tandröntgenenhet vilken vi använder för att diagnostisera FORL, tandfrakturer, rotspetsbölder, käkfrakturer m.m. samt som hjälpmedel vid tandutdragningar.

Hur går en röntgenundersökning till?

Vid undersökningen vill vi oftast ha hjälp av minst en djurägare. Du får då hjälpa till att hålla i djuret vid undersökningen och under framkallningen. För att få vara med vid en röntgenundersökning måste du vara över 18 år och får ej vara gravid. Du tilldelas ett blyförkläde samt en halskrage som skyddsutrustning vid undersökningen.

Beroende på vilken undersökning som ska utföras kan djuret komma att behöva en lugnande spruta. Detta gäller framför allt vid undersökning av skelett, och det är då bra om djuret inte har ätit under ca 6 timmar före besöket.