Poliklinik

Det är till poliklinikavdelningen du kommer först vid ditt besök. Här sker de flesta av undersökningarna. Vi har tre poliklinikrum, dessa ligger i direkt anslutning till väntrummet. Efter att du anmält er ankomst i receptionen ombeds du vanligen att sitta ned i väntrummet tillsammans med ditt djur. När det är din tur ropas ni in i ett utav poliklinikrummen.