Operation

Vi har på kliniken möjlighet att utföra de flesta rutinoperationerna. Vår opera­tionsavdelning har modern narkosutrustning och övervaknings­apparatur, för att möjliggöra en bra och säker narkos för ditt djur. Vi har även en syrgasbur för att kunna ge patienter med andningss­vårigheter möjlighet att andas luft med extra hög koncentration av syre, antingen före/efter en narkos eller som en del av den akuta behandlingen av svårt sjuka eller skadade djur.

Några av de operationer som görs på kliniken är:

  • Kastration av honkatt och hankatt
  • Kastration av tik och hanhund
  • Kastration av hankanin
  • Kejsarsnitt
  • Operation vid livmoderinflammation
  • Operation av juvertumörer
  • Borttagande av knölar
  • Urinstensoperation
  • Suturering av sårskador

Inför operationen

Inför en operation bör djuret vara fastande ca: 6 timmar före sövning för att undvika kräkningar. Vatten kan stå framme som vanligt. Hundar bör badas dagen innan operation för att minska risken för sårinfek­tioner. Katter behöver i regel inte badas om de inte är smutsiga.Hundar bör vara välrastade inför en operation eftersom de inte kan rastas efter operationen förrän de är stadiga på benen igen.

Om det är något du vill att vi passar på att utföra när djuret ändå är här för operation, t ex ID-märkning, kloklippning, rycka öronhår eller vaccinera ber vi er säga till när ni lämnar in ert djur.  Vi ber er även tala om ifall djuret har några egenheter som kan vara bra att veta vid hantering, om det har några tidigare medicinska problem eller om det får några mediciner.

Hur går en operation till?

Beroende på vilken typ av operation som ska genomföras kan ditt djur få två olika typer av narkos. Vid enklare ingrepp så som kastration av katter får katten först en lugnande spruta i nackskinnet. När katten har somnat till får den ytterligare en spruta med ett narkosmedel samt smärtlindring. Efter operationen får katten en uppvakningsspruta som gör att den vaknar till igen. När du hämtar din katt är den vaken och kan stå på benen, men den kan fortfarande vara lite snurrig efter narkosen och det är bra om du kan vara hemma med ditt djur under resten av dagen.  För mer avancerade opera­tioner används ofta en annan typ av narkos. Djuret får då först en lugnande spruta och smärtlindring inför operationen. När djuret blivit trött läggs en kanyl i ett framben, varför djuret när det lämnas har ett plåster på benet. Detta plåster kan tas av direkt vid hemgång. Djuret sövs sedan och får en andningstub i halsen, genom vilken djuret andas in narkosgas under operationen. Denna andningstub kan göra att djuret blir lite irriterad i halsen och lätt rethosta och heshet kan förekomma någon dag efter operationen.

Under operationen har vi möjlighet att övervaka en mängd olika parametrar så som bland annat djurets hjärtfrekvens, andningsfrekvens, kropps­temperatur, blodtryck och olika gaser i djurets utandningsluft. Detta gör att narkosen lättare kan anpassas till det individuella djuret.

Efter en operation får djuret vakna till på någon av våra uppvaknings­avdelningar. Avdelningarna är separata för hundar och katter för att minska stressen för djuren. Katter och små hundar bor i burar bäddade med mjuka filtar och katterna har även en kattlåda i buren. Större hundar vaknar upp i ett eget litet rum där även de har bäddat med filtar. För att inte djuren ska frysa när de vaknar efter narkosen har vi i två av rummen golvvärme och temperaturen är generellt högre i dessa avdelningar än i övriga delar av kliniken.

Eftervård

Om ditt djur har yttre stygn efter operationen ska dessa vanligtvis tas bort efter 10-12 dagar. Detta kan efter tidsbokning göras kostnadsfritt på kliniken. Om ditt djur behöver ges lugnande för att stygnen ska kunna tas bort tillkommer dock kostnaden för detta.

Efter en operation är det vanligt att djuret behöver en krage för att inte slicka och bita på såret. Denna bör alltid sitta på när djuret är oövervakat men kan eventuellt tas av när du har djuret under noggrann uppsikt och när det ska äta eller rastas. Katter som har krage på sig får inte gå ut, då det är lätt hänt att katten fastnar med kragen när de är ute. I vissa fall kan det även vara bra att skydda såret med en kroppsstrumpa/body eller att sätta på strumpor på djurets tassar om det försöker klia på såret.  Det är bra att om möjligt ta tempen på djuret dagligen under ca en vecka efter operationen, för att snabbt kunna fånga upp eventuella komplikationer. Tempen tas i rumpan på djuret, det går bra med en vanlig termometer men det finns även speciella termometrar för djur som ofta klarar av en snabbare mätning. Normal temperatur för hundar och katter är ca 38-39°C.