Laboratorium

I vårt laboratorium har vi möjlighet att analysera blodprover, urinprover samt mikroskopera cellutstryk.

Vår blodanalysutrustning är avancerad och vi kan analysera de flesta prover medan du väntar kvar hos oss. Vi kan då diskutera fortsatt vård och direkt sätta in lämplig behandling. Vissa prover kan vi dock ej analysera själva utan dessa skickas iväg för analys, veterinären ringer sedan upp för att meddela provsvaret.

Urinanalyser kan vara av stort värde vid utredning av urinvägsproblem, men kan även vara ett viktigt komplement till andra undersökningar. Vi har möjlighet att undersöka urinens densitet, förekomst av kristaller, glukos, ketoner m.m., mäta pH samt utföra urinodlingar där förekomst av bakterier i urinen undersöks.

Vid mikroskopering kan veterinären undersöka förekomst av parasiter, bakterier, svamp m.m. i ett cellutstryk eller annat prov.

Exempel på blodanalyser vi har möjlighet att utföra på kliniken

  • Hematologi (undersökning av djurets röda och vita blodkroppar samt blodplättar)
  • Klinisk kemi (njurvärden, levervärden, blodsocker och blodproteiner m.m.)
  • Elektrolyter (främst natrium, kalium och klorid)
  • Hormoner (i dagsläget framför allt sköldkörtelhormon)
  • Övriga analyser (t.ex. antikroppstest borrelia/anaplasma)