Inför utlandsresa

OBS! Ny information om in- och utresa. Jordbruksverkets hemsida

 

Pass

För att resa inom EU måste djuret ha ett EU-pass. I passet finns uppgifter om djuret och vilka förebyggande åtgärder det har fått, så som vaccineringar, avmaskningar och hälsoundersökningar.

 

Rabiesvaccin

För att djuret ska få resa tillbaka till Sverige måste det vara rabiesvaccinerat.

Det kan dock finnas andra regler för att få föra in ett djur i övriga EU-länder, varför det är mycket viktigt att ta reda på bestämmelserna i god tid före resa. Information kan fås från Jordbruksverket samt det aktuella landets ambassad.

 

Det finns två olika tillverkare av rabiesvaccin.

 Det ena görs vanligtvis genom att ge djuret 2 sprutor med 3-4 veckors mellanrum, varvid ett pass oftast utfärdas vid första vaccineringen. Det andra märket ges endast en gång.

Beroende på vilket vaccin som använts ska djuret sedan åter vaccineras med ett intervall på max 1 år för Rabisin vet. eller 3 års intervall för Nobivac Rabies vet. Om intervallet överskrids måste man vänta minst 21 dagar innan utresa.

 

Chipmärkning

Vid resa till, eller från övriga världen är det ännu viktigare att ta reda på vad som krävs, det kan till exempel finnas krav på isolering/karantän vid införsel från vissa högriskländer.

Djuret måste vara ID-märkt med en läsbar märkning.

Från och med 3 juli 2011 är endast chipmärkning godkänt som märkningsmetod. Djur som är örontatuerade och redan har ett pass med antecknat märkningsdatum behöver dock ej märkas om så länge tatueringen är väl läsbar.

 

Avmaskning mot rävens dvärgbandmask rekommenderas inom 10 dagar före inresa i Sverige. Det ska göras med ett preparat som innehåller substansen prazikvantel. Det är viktigt att noggrant plocka upp avföringen efter hunden de första dagarna efter avmaskningen för att minska smittspridning.

Ytterligare en avmaskning rekommenderas inom 1-2 veckor efter hemkomsten till Sverige.

 

Djuret bör generellt sett även ha ett gott skydd mot de sjukdomar som vi normalt vaccinerar emot i Sverige, förekomsten av dessa sjukdomar kan vara betydligt högre i andra länder.

 

Beroende på vilket land djuret ska resa till kan risken för andra sjukdomar som normalt sett inte finns i Sverige variera. Det kan vara lämpligt att använda ett fästingbekämpande preparat eller att vaccinera mot exempelvis leptospiros.