Försäkring

Att försäkra ditt djur kan visa sig vara en god investering. I takt med att veterinärvården blir allt mer avancerad ökar även kostnaderna för dig som djurägare. Idag görs fler ingrepp och behandlingar på våra djur, dels på grund av att vi helt enkelt kan göra mer än tidigare, men även för att djuren blir allt mer betydelsefulla i våra liv.

För att inte riskera att behöva välja bort behandlingar, eller i värsta fall behöva avliva djuret på grund av för stora kostnader, kan du teckna en veterinärvårdsförsäkring.

 

Det finns en mängd olika att välja mellan. Dessa kan ha olika försäkringsvillkor och olika system för skadereglering. De allra flesta har bra hemsidor där du kan läsa försäkringsvillkoren och enkelt göra jämförelser.

I våra länkar finns de vanligaste försäkringsbolagen med.

 

Generellt  fungerar de flesta försäkringar likadant. Du betalar en årspremie, antingen som en klumpsumma eller fördelat över året. Denna betalas oavsett om ditt djur behöver veterinärvård eller ej. Om djuret skadar sig eller blir sjukt kan du utnyttja försäkringen när kostnaderna kommit upp över din självrisk.

Storleken på självrisken kan variera beroende på vilken försäkring du tecknat. Vanligtvis är den mellan 1100-2500 kr vilket är den delen  du alltid betalar själv. I vissa försäkringar finns även en rörlig självrisk, vilket är en procentsats av de kostnader som överstiger den fasta självrisken (vanligtvis 15-25%), vilken du får betala själv.

 

Om du behöver utnyttja din försäkring skickar du in skadeanmälan som du får, tillsammans med ditt kvitto när du betalat för besöket. Du får sedan tillbaka pengar från försäkringsbolaget som sätts in på ditt bankkonto.

 

Under kontorstid finns även möjlighet att direktreglera besöket. Det innebär att du endast betalar din självrisk (fast + rörlig del) vid besöket och försäkringsbolaget betalar ut sin ersättning direkt till kliniken. Detta gör att du slipper ligga ute med pengar tills du får ersättning från försäkringsbolaget. För denna tjänst tar kliniken ut en avgift på 150 kr.

 

Under en tid efter att du utnyttjat din försäkring innefattas ytterligare veterinärkostnader av samma självriskperiod. Under denna tid behöver du alltså inte betala din fasta självrisk igen, utan endast eventuell rörlig självrisk. Längden på självriskperioden är varierar mellan olika bolag.

 

Det finns även möjlighet att teckna en livförsäkring för ditt djur. Det innebär att om du blir tvungen att avliva ditt djur av medicinska orsaker kan du få ut en ersättning från försäkringsbolaget, oftast motsvarande djurets marknadsvärde.

Det finns en mängd olika försäkringsbolag att välja mellan. Dessa kan ha olika försäkringsvillkor och olika system för skadereglering. De allra flesta har bra hemsidor där du kan läsa försäkringsvillkoren och enkelt göra prisjämförelser. I vår länksamling finns de vanligaste försäkringsbolagen med.

 

 

På en generell nivå fungerar de flesta försäkringar likadant. Du betalar en årspremie, antingen som en klumpsumma eller fördelat över året. Denna summa betalas oavsett om ditt djur behöver veterinärvård eller ej. Om djuret skadar sig eller blir sjukt kan du utnyttja försäkringen när kostnaderna kommit upp över din självrisk. Storleken på självrisken kan variera beroende på vilken försäkring du tecknat, vanligtvis ligger den mellan 1100-2500 kr och den delen får du alltid betala själv. I vissa försäkringar finns även en rörlig självrisk, vilket är en procentsats av de kostnader som överstiger den fasta självrisken (vanligtvis 15-25%), vilken du får betala själv.