Diet

Har du problem med ditt djurs vikt är du inte ensam. Det är idag ganska vanligt, men tyvärr inte ofarligt. En för hög vikt frestar på leder, ökar risken för diabetes och försämrar djurets livskvalité. Trots det kan det vara svårt att banta sitt djur på egen hand.

Vi erbjuder dig stöd och hjälp att minska ditt djurs vikt, eventuellt måste det uteslutas att ditt djur inte lider av någon sjukdom som dels kan ha gett den förhöjda vikten, och dels kan påverka lämpligt tillvägagångssätt för viktminskningen. Då börjar vi med att veterinären gör en allmän veterinärundersökning, och ett blodprov tas, som analyseras för att utesluta vissa sjukdomar, tex struma och diabetes. Efter det träffas vi och gör en genomgång av provsvaren och lägger upp ett viktminskningsprogram.