Avmaskning

Hundar och katter kan vara smittade av inälvsparasiter utan att visa några symtom. En mindre mängd parasiter stör inte heller djurets hälsa.

 

Exempel på fysiska tecken på att ditt djur har inälvsparasiter/mask:

-Kräkningar

-Diarré

-Svaghet

-Tjock, rund buk

-Hosta

-Pälsproblem

-Nedsatt allmäntillstånd

-Framfall av tredje ögonlocket

 

Dessa symtom kan dock ses vid en mängd olika sjukdomstillstånd, kontakta därför i första hand veterinär om ditt djur visar dessa symtom.

Det tydligaste tecknet är dock att mask ses i avföringen, runt analöppningen eller i kräkningar.

 

De flesta inälvsparasiter är artspecifika och därför kan inte kattens maskar smitta till hunden och vice versa. De smittar endast i sällsynta fall till oss människor och det krävs då att man får i sig spolmaskens ägg via munnen. Bandmasken behöver däremot en mellanvärd och kan därför inte smitta till människor.

 

Avmaskning hos katt

Spolmask:

Kattungar bör avmaskas första gången före 21 dagars ålder (14-20 dagar). Därefter sker fortsatt avmaskning enligt intervallet för valt preparat fram till 3 månaders ålder. Vid användning av Banmint innebär detta att avmaskning ges varannan vecka och vid användning av Axilur ges avmaskningen 3 dagar i rad med 4 veckors mellanrum.

 

Innekatter som är uppfödda inomhus har sällan inälvsparasiter, träckprov bör därför tas vid 4 veckors ålder för att undersöka om det finns ett behov att avmaska.

Utekatter kan vid behov avmaskas 2 gånger/år upp till 2 års ålder, därefter endast vid symtom.

Äldre katter får sällan spolmaskinfektion och avmaskning rekommenderas endast efter påvisande av maskförekomst.

 

Bandmask:

Katter infekteras med bandmask genom att äta bytesdjur, så som små gnagare. Det är därför generellt sett endast utekatter som drabbas. Avmaskning rekommenderas endast vid påvisad förekomst av bandmask, vilket antingen sker genom träckprov eller genom att masksegment (ser ut som vita risgryn) ses i avföringen eller runt anus.

 

Avmaskning hund:

Spolmask

Valpar bör avmaskas första gången före 21 dagars ålder (14-20 dagar). Därefter sker fortsatt avmaskning enligt intervallet för valt preparat fram till 3 månaders ålder. Vid användning av Banminth innebär detta att avmaskning ges varannan vecka och vid användning av Axilur ges avmaskningen 3 dagar i rad med 4 veckors mellanrum. Tiken avmaskas i samband med valparnas första avmaskning.

Tikar i kennelmiljö med dokumenterat stora problem med spolmask kan avmaskas dagligen med Axilur från dag 40 i dräktigheten till och med 14 dagar efter valpningen för att förebygga infektion av valparna.

Vuxna hundar har sällan spolmask och avmaskas endast efter påvisad maskförekomst vid träckprov.

 

Bandmask:

Bandmask ses sällan hos hund, undantaget hundar som äter små gnagare. Avmaskning sker endast efter påvisad maskförekomst vid träckprov.

 

Rävens dvärgbandmask:

Denna bandmask är vanligt förekommande i Mellaneuropa och har nu även påträffats i Sverige. Parasiten kan även infektera människor och kan ge mycket allvarliga symtom. Det är därför mycket viktigt att hundar som rest i Europa avmaskas med ett preparat innehållande prazikvantel inom 10 dagar före återresa till Sverige, samt inom en vecka efter hemkomst. Avföringen bör tas omhand noggrant under de 3 närmsta dagarna efter avmaskning.

 

Avmaskningsmedel:

 

För att minska risken att parasiterna utvecklar resistens mot våra avmaskningsmedel bör endast valpar/kattungar samt djur med konstaterad parasitförekomst avmaskas. Ett så riktat praparat som möjligt bör användas, dvs har djuret endast spolmask används inte ett preparat som är verksamt mot både spolmask och bandmask i första hand.